Privacyverklaring

Copy to Flow is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op de website www.copytoflow.com en op alle door Copy to Flow geleverde producten en diensten. Copy to Flow is te bereiken via info@copytoflow.com.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Copy to Flow kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u de website bezoekt, gebruikmaakt van de producten en diensten, en/of omdat u deze zelf, bijvoorbeeld via e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website www.copytoflow.com, aan de onderneming verstrekt.

Copy to Flow kan de volgende persoonsgegevens verwerken via de website:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw website
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over uw activiteit op de website

Daarnaast worden volgende persoonsgegevens opgeslagen indien u klant bent:

 • Uw (factuur)adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw ondernemingsnummer
 • Uw betaalgegevens

 

WAAROM COPY TO FLOW GEGEVENS NODIG HEEFT

Copy to Flow verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan Copy to Flow uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doeleinden.

Copy to Flow gebruikt uw gegevens ondermeer voor het volgende:

 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om producten en diensten bij u af te leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van producten en diensten.
 • Voor promotie- of marketingdoeleinden van Copy to Flow.
 • Om de website te kunnen verbeteren op basis van het gedrag van bezoekers.
 • Voor wettelijk verplichte doeleinden.

Copy to Flow kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.

 

HOE LANG COPY TO FLOW GEGEVENS BEWAART

Copy to Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Copy to Flow verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Copy to Flow verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

MAILINGLIJST

Copy to Flow stuurt e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke mail die geautomatiseerd via MailChimp wordt verstuurd is het mogelijk om u uit te schrijven van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen door MailChimp.

 

SOCIALMEDIAKNOPPEN

Op de website van Copy to Flow staan knoppen die leiden naar de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Instagram. Lees de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Copy to Flow worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Copy to Flow gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Copy to Flow maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Copy to Flow bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Copy to Flow te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Copy to Flow heeft hier geen invloed op.

Copy to Flow heeft Google geen toestemming gegeven om via Copy to Flow verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@copytoflow.com. Copy to Flow zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Copy to Flow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij Copy to Flow toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

De website van Copy to Flow maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Copy to Flow verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Copy to Flow via info@copytoflow.com.

www.copytoflow.com is een website van Copy to Flow.

 

COPY TO FLOW KAN DEZE PRIVACYVERKLARING AANPASSEN

Van tijd tot tijd kan deze privacyverklaring aangepast worden. De actuele versie vindt u op de website.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Copy to Flow uw gegevens verwerkt, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

 

cirkel verloop

Stuur me hier je flowfanmail.

Of gewoon je vraag natuurlijk.